Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

X Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej – Winnipeg 2003

Posłanie X Zgromadzenia Ogólnego

[…]

X. Uzdrowienie stworzenia

Zranione stworzenie także desperacko potrzebuje uzdrowienia. Ziemia nadal jest zanieczyszczona ze względu na ludzką chciwość, ignorancję, przeludnienie i wojny, a także konsekwencję konsumpcjonizmu. Ma to fatalne konsekwencje, takie jak susze, pustynnienie, wyginięcie gatunków, ubóstwo i głód. Wyznajemy, że uczestniczymy w wyzysku i niszczeniu przyrody. Zbyt często traktujemy stworzenie jako przedmiot naszego użytku i wyrządzamy mu rany, zamiast postrzegać siebie jako część drogocennego daru Bożego stworzenia. Wkładem w tę rzeczywistość są wprowadzające w błąd teologiczne postawy: że tylko niebo, a nie ziemia, ma znaczenie; że ludzie mają wykorzystywać i podporządkowywać sobie całe stworzenie, w tym relacje ludzkie i ekologiczne; i że zakres Bożego odkupienia jest ograniczony tylko do ludzi.

Jako luterańska wspólnota potwierdzamy zamiast tego, że:

W 1990 r. VIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Kurytybie zobowiązało się do stworzenia „światowego kościelnego kręgu ratowania życia, w którym Kościoły współdziałałyby w walce z zagrożeniami dla Bożego dzieła stworzenia”. Tutaj wskazujemy na ważność:

Dlatego zobowiązujemy się i wzywamy Kościoły członkowskie do:

 

(„Message from the Tenth Assembly”, w: „For the Healing of the World. Official Report LWF Tenth Assembly. Winnipeg, Canada, 21–31 July 2003”, Geneva 2004, s. 62–63).

 

Zobacz także:

„For the Healing of the World. Official Report LWF Tenth Assembly. Winnipeg, Canada, 21–31 July 2003”, Geneva 2004, s. 67–70.73–74.83–102; dostępny także: https://www.lutheranworld.org/content/resource-healing-world-lwf-tenth-assembly-report

 

Wróć do: Ekologia w perspektywie luterańskiej