Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej – Dar es Salaam 1977

Sprawozdanie z seminarium III „W Chrystusie – odpowiedzialna troska o stworzenie”

Zalecenia

Odnośnie środowiska naturalnego i globalnego szafarstwa

a) Zachęcić Kościoły członkowskie do obdarzenia należytą teologiczną i etyczną uwagą znaczące pytania dotyczące: globalnego szafarstwa, ograniczoności surowców, środowiska naturalnego, energii i energii atomowej.

b) Podjąć środki zaradcze, by Światowa Federacja Luterańska włączyła problem energetyczny w swoje wysiłki skierowane przeciw podstawowym przyczynom społecznej i gospodarczej niesprawiedliwości.

c) Powyższe studia mają być prowadzone w konsultacji z innymi Kościołami, organizacjami ekumenicznymi oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych.

 

(„Bericht Seminar III. In Christus – verantwortliche Sorge für die Schöpfung”, w: „Daressalam 1977. In Christus – eine neu Gemeinschaft. Offizieler Bericht der Sechsten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes”, opr. H.-W. Hensler, G. Thomas, Frankfurt am Main brw., s. 167).

 

Zobacz także:

„Daressalam 1977. In Christus – eine neu Gemeinschaft. Offizieler Bericht der Sechsten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes”, opr. H.-W. Hensler, G. Thomas, Frankfurt am Main brw., s. 136–178.

 

Wróć do: Ekologia w perspektywie luterańskiej