Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Strategia Światowej Federacji Luterańskiej na lata 2019–2024

[…]

Nasz globalny kontekst

Nasza podróż jako wspólnoty Kościołów odbywa się w kontekście globalnym, który nieustannie się zmienia. Poniżej przedstawiamy kilka trendów, które kształtują dzisiejszy świat. Znajomość i analiza tych trendów jest decydująca dla naszego zaangażowania jako wspólnoty Kościołów.

Globalne, zewnętrzne

[…]

[…]

[…]

Nasze strategiczne priorytety

[…]

Promowanie ludzkiej godności, sprawiedliwości i pokoju

Na podstawie naszych przekonań wiary i refleksji teologicznych jesteśmy zobowiązani do poszanowania ludzkiej godności i pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Obejmuje to utrzymywanie integralności stworzenia i potwierdzanie praw człowieka każdej indywidualnej osoby. Opierając się na lokalnym świadectwie Kościołów członkowskich ŚFL, dążymy do wyrażenia tych zobowiązań jako globalna wspólnota Kościołów. Czyniąc to staramy się odpowiedzieć na cierpienie i zająć się jego przyczynami.

Jako wspólnota Kościołów będziemy współpracować, aby:

[…]

Wzmocnić wysiłki na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

 

(„With Passion for the Church and for the World LWF Strategy 2019–2024”, Geneva 2018, s. 13.17.23.26, dostępna także: https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwf-strategy-2019-2024)

 

Wróć do: Ekologia w perspektywie luterańskiej