Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Strategia Światowej Federacji Luterańskiej na lata 2012–2017

[…]

Część B: Strategiczne wytyczne

[…]

Kontekst

[…]

Zmiana klimatu

Zmiana klimatu, jedno z największych wyzwań dla całej ludzkości, przyczynia się do coraz poważniejszych klęsk żywiołowych, podnoszącego się poziomu mórz, dramatycznych burz, suszy i powodzi. Wydarzenia te zdarzają się coraz częściej i przyczyniają się do braku bezpieczeństwa żywnościowego, chorób, konfliktów związanych z ograniczoną ilością ziemi i zasobów oraz przymusowej migracji ludności. Poważne klęski żywiołowe uderzają z większą intensywnością i pozostawiają niszczącą spuściznę dla społeczności, miast i narodów. Często najbardziej dotknięci są ludzie biedni i zmarginalizowani, żyjący w gęsto zaludnionych obszarach o najmniej odpornych podstawach egzystencji. Rosnące uznanie zmian klimatycznych jako globalnego problemu stanowi pozytywny rozwój, ale ból i cierpienie spowodowane jego skutkami są głębokie i przytłaczające.

Degradacja środowiska naturalnego i wyczerpywanie się zasobów naturalnych pozostają palącym problemem na całym świecie, ale szczególnie w tych częściach świata, które mają najmniejszą zdolność do odwrócenia istniejących tendencji i osiągnięcia zrównoważonego życia dzięki nowym lub alternatywnym praktykom.

[…]

Obszar priorytetowy 3: Skuteczna i wzmacniająca diakonia odpowiadająca na ludzkie cierpienie, niesprawiedliwość i sytuacje kryzysowe

[…]

Priorytetowe tematy globalnego rzecznictwa

Zgodnie z ogólnym zobowiązaniem ŚFL do poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej, rzecznictwo ŚFL skoncentruje się na:

[…]

 

(„LWF Strategy 2012–2017. The LWF Communion – With Passion for the Church and for the World”, Geneva 2011, s. 14–15.24–25, dostępna także: https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwf-strategy-2012-2017-lwf-communion-passion-church-and-world)

 

Wróć do: Ekologia w perspektywie luterańskiej