Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Oświadczenie Światowej Federacji Luterańskiej „Świat potrzebuje solidnych wytycznych w zakresie wdrażania porozumienia paryskiego”, maj 2018

2 maja 2018

Światowa Federacja Luterańska angażuje się w walkę ze zmianami klimatu. Zmiana klimatu stanowi wyzwanie o ogromnych proporcjach, z konkretnymi efektami odczuwalnymi wszędzie. Uderza ona jednak nieproporcjonalnie w tych, którzy często są najmniej za nią odpowiedzialni, przede wszystkim w biednych. Właśnie dlatego dla Światowej Federacji Luterańskiej zmiana klimatu jest kwestią sprawiedliwości.

Światowa Federacja Luterańska, wraz z partnerami ekumenicznymi i międzywyznaniowymi, odegrała ważną rolę w promowaniu porozumienia, które uznaje sprawiedliwość międzypokoleniową i reaguje na skutki zmian klimatycznych w najsłabszych społecznościach. Z zadowoleniem przyjęła porozumienie paryskie przyjęte w 2015 r. jako historyczne porozumienie i punkt wyjścia do dalszych działań.

W Bonn w Niemczech trwają negocjacje mające na celu opracowanie zasad, procedur i wytycznych dotyczących wdrażania porozumienia paryskiego – inaczej nazywanych „zestawem zasad” [rulebook]. Ambitny zestaw zasad stanowiłby solidne ramy działania, pozwalające na skuteczne i sprawiedliwe wdrożenie umowy, w szczególności w celu utrzymania wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 st. C i dążenia do przestrzegania limitu temperatury 1,5 st. C.

Następne spotkanie Konferencji Stron (COP24) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3–14 grudnia 2018 r. w Katowicach, Polska. Oczekuje się, że sfinalizuje i przyjmie ten tak zwany „zestaw zasad” oraz zamknie Dialog z Talanoa, który szczegółowo rozważa globalne działania w dziedzinie klimatu.

Niestety, negocjacje były powolne. Niektórzy próbowali je blokować. Istnieją też stojące na przeszkodzie problemy: obecny poziom ambicji krajowo ustalonych wkładów [Nationally Determined Contribution – NDC, przewidzianych w porozumieniu paryskim z 2015 r.] jest dramatycznie niewystarczający, stawiając świat na drodze do ocieplenia na poziomie 3 st. C. Ponadto zaangażowanie krajów rozwiniętych w finansowanie środków dostosowawczych i łagodzących jest osłabione.

W obliczu tego Światowa Federacja Luterańska:

„Do PANA należy ziemia i to, co ją zapełnia, świat i jego mieszkańcy, On bowiem utwierdził go na morzach i osadził nad rzekami” (Ps 24).

 

(„The World Needs Robust Implementation Guidelines for The Paris Agreement”, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2018/documents/180502_the_world_needs_robust_implementation_guidelines_for_the_paris_agreement.pdf)

 

Wróć do: Ekologia w perspektywie luterańskiej