Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Dokument studyjny Światowej Federacji Luterańskiej „Kościół w przestrzeni publicznej”, 2016

Jak Kościół angażuje się w przestrzeni publicznej

Przykłady publicznego zaangażowania

[…]

Przykład 4: Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

Razem z partnerami ekumenicznymi i międzyreligijnymi ŚFL bez ustanku pracuje nad zwiększaniem świadomości negatywnego ekologicznego i społecznego wpływu, jaki ma zmiana klimatyczna. ŚFL wspiera programy ochrony środowiska i osłabiania skutków zmiany klimatu, a także programy umożliwiające dopasowanie do zmieniających się warunków i mające uniemożliwić dalsze zniszczenia w przyszłości. Działania ŚFL związane ze zmianami klimatycznymi sięgają VI Zgromadzenia Ogólnego w Dar es Salaam w 1977 r. Od tego czasu luteranie zaczęli występować na rzecz potrzebujących opieki, szczególnie biednych oraz ludów rdzennych, poprzez takie projekty, jak kampania „Fast for the Climate” [Poszczę dla Klimatu] i udział w międzyreligijnych działaniach na rzecz porozumienia w trakcie obrad COP21 w Paryżu w 2015 r.

 

(„Kościół w przestrzeni publicznej”, tłum. M. Mendroch, w: „Biblia, Kościół i zaangażowanie publiczne. Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji”, red. J. Sojka, Dzięgielów 2017, s. 143; dostępny także: https://www.lutheranworld.org/content/resource-church-public-space)

 

Wróć do: Ekologia w perspektywie luterańskiej