Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Pielgrzymka dla klimatu

(fot. klimapilgern.de)

Ekumeniczna Pielgrzymka na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej to inicjatywa chrześcijan różnych wyznań, mająca na celu zamanifestowanie konieczności wdrożenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jej uczestnicy pielgrzymują na kolejne szczyty klimatyczne ONZ (tzw. COP), odwiedzając miejsca, z którymi łączą się problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Chcą zwracać uwagę na globalne wymiary zmian klimatu i dalej przyczyniać się do postępów w dyskursie wokół kwestii sprawiedliwości (sprawiedliwy podział, wyrównywanie obciążeń).

1. Ekumeniczna Pielgrzymka na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej odbyła się w 2015 r. i szła z Flensburga do Paryża. Trasa Pielgrzymki w 2018 r. wiodła z Bonn do Katowic, zaś w 2021 r. z Zielonej Góry do Glasgow. Polska Rada Ekumeniczna współorganizowała polskie etapy pielgrzymek.

8. Pielgrzymka rozpocznie się 21 września 2024 r. w Gnieźnie. Pielgrzymi będą wędrować do Berlina.

Więcej informacji i zgłoszenia: www.pielgrzymkadlaklimatu.pl