Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Supraśl 2019

Materiały z konferencji „Rok po COP24. Co się zmieniło? Co musi zostać zmienione? Jaka jest rola Kościołów w procesie zmian?” (Supraśl, 9–11 grudnia 2019 r.)
Materials from conference “COP24 – one year later. What has changed – what has to change? What is the role of Churches in the process of change?” (Supraśl, Poland, 9–11 December 2019)

 

Program konferencji / Program of conference (PL/EN)

Raport „Ziemianie atakują” / Report “Humans attack” (PL/EN)
Krzysztof Jodłowski, dyrektor Kantar Polska / Account Director Kantar Polska

Wynik COP24 z europejskiego punktu widzenia / The result of COP24 from the European point of view (EN)
dr Paweł Pustelnik, Światowa Rada Kościołów, Grupa robocza ds. Zmian Klimatu / World Council of Churches Working Group on Climate Change

Der Grüne Hahn – oszczędzanie energii w Kościołach / Der Grüne Hahn – saving energy in churches (DE)
Olga Alpin, Niemcy / Germany

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska / Global Catholic Climate Movement in Poland (PL/EN)
Piotr Abramczyk, prezes Zarządu w Polsce / chairman of the Board in Poland

Rok troski o stworzenie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce / Year of the Care of Creation in Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland (PL)
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce / Spokeswoman for the Lutheran Church in Poland

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej / Knyszyn Forest Landscape Park (PL)
Joanna Kurzawa, dyrektor / director

Radzenie sobie z energią jako wyzwanie teologiczne – tworzenie planu ochrony klimatu jako zadanie Kościołów / Dealing with energy as a theological challenge – creating of the plan of climate protection as a task of Churches (DE)
Jobst Kraus, Bad Boll

Polskie Kościoły na drodze do ochrony stworzenia: Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska / Polish Churches on the way to the care of creation: Global Catholic Climate Movement in Poland (PL)
Piotr Abramczyk, prezes Zarządu w Polsce / chairman of the Board in Poland

Zmiany klimatyczne i inicjatywy Instytutu Teologii i Ekologii Akademii Prawosławnej na Krecie / Climate change and the initiatives of the Institute of Theology and Ecology – Department of the Orthodox Academy of Crete (EN)
Antonis Kalogerakis, kierownik Instytutu / head of the Institute