Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Ekologia w perspektywie prawosławnej

Prawosławną perspektywę na kwestie ekologiczne odnaleźć można w poniższych materiałach:

 

Dokumenty

 

Książki

Punktem wyjścia refleksji Jeana-Claude’a Larcheta jest obserwacja w ostatnich latach niepokojącej degradacji ekologicznej oraz rosnąca niewydolność wdrażania środków do zachowania stworzenia. Odpowiedź na te pilne problemy jest nie tylko konieczna politycznie czy też ekonomicznie. Jest to konieczność wynikająca z postaw duchowych i zasad moralnych. Teologia i duchowość muszą zająć się przyczynami problemu ekologicznego.

Kryzys ekologiczny jest więc ściśle związany z naszą wizją kosmosu i naszym związkiem z naturą. Utrzymując silną więź z naturą, chrześcijanie pragną zachowania stworzenia Boga. Różne chrześcijańskie denominacje przyłączają się do tego ruchu, aby chronić środowisko, przyczyniając się do tego, że ich głosy są słyszane i zyskują status autorytetów moralnych.

W duchowej i religijnej perspektywie znajduje się także stanowisko ekologiczne Kościoła Prawosławnego. Punkt wyjścia rozważań Kościoła Prawosławnego o ekologii odnajdujemy w kosmologii i duchowej praktyce rozwijanej przez stulecia. W kontekście obecnego kryzysu, właśnie w oparciu o kosmologię i duchową praktykę, może określić zasady dla kierujących organizowaniem wszelkich działań, które zmierzają do ocalenia natury. Synteza tych dwóch dziedzin umożliwia nadanie refleksji ekologicznej odpowiedniego wymiaru duchowego wymaganego do jej dogłębnego traktowania zarówno teoretycznego (teologicznego, kosmologicznego i antropologicznego), jak i praktycznego (etycznego i ascetycznego).

Antologia tekstów z Pisma Świętego, Ojców Kościoła i prawosławnych duchowych. Zawarte teksty pozwalają zrozumieć, jakie były początkowo idealnie relacje między człowiekiem a zwierzętami. Świadectwa starożytnych i współczesnych świętych Kościoła prawosławnego pomagają również wyjaśnić, dlaczego związki między ludźmi i zwierzętami uległy degradacji. Wybór tekstów pomaga zrozumieć, jak święci byli w stanie znaleźć przyjazne relacje ze zwierzętami, traktując je z szacunkiem i miłością, przywracając te relacje do stanu rajskiego, kiedy człowiek był w doskonałej harmonii z naturą.

 

Artykuły

 

Wideo

opr. ks. prof. Jerzy Tofiluk
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny