Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Koncepcja ochrony klimatu dla Kościołów

Również Kościoły i ludzie działający w Kościołach zużywają energię i emitują gazy cieplarniane. Koncepcja ochrony klimatu dla konkretnego Kościoła służy:

Następnie koncepcja ta powinna oczywiście zostać wdrożona. Koncepcje ochrony klimatu powinny być ukierunkowane na osiągnięcie europejskich i krajowych celów klimatycznych. Cele europejskie przewidują obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 80–95 proc. do 2050 r.

Koncepcja ochrony klimatu powinna służyć jako strategiczna podstawa podejmowania decyzji oraz pomoc w planowaniu przyszłych dążeń na rzecz ochrony klimatu i ewentualnych działań służących adaptacji do zmian klimatu. Powinna doprowadzić do trwałego osadzenia ochrony klimatu w Kościele jako zadania przekrojowego. Kościoły występują przy tym w roli multiplikatorów.