Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Eko(Teo)Logicznie

 

Information in English

Agenda in English

Kryzys klimatyczny to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Minął już czas, kiedy ekologia była tylko w agendach ekologicznych organizacji (tzw. zielonych). Obecnie temat zmian klimatycznych (nawet katastrofy klimatycznej), ekologii, ochrony klimatu pojawia się praktycznie w każdym środowisku, także w Kościołach.

W związku z tym Polska Rada Ekumeniczna, Uniwersytet Łódzki oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zapraszają do udziału w e-Konferencji naukowej „Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań”. Tematyka konferencji poświęcona będzie ekologii, a szczególnie związanej z nią teologii, filozofii, a także eko-chrześcijaństwu. Konferencja nawiązywać będzie do poglądów m.in. Alberta Schweitzera, który był luterańskim duchownym, teologiem, filozofem, muzykiem i humanistą, propagującym słowem i czynem hasło „czci dla życia”. Filozofia i etyka tego uczonego, noblisty oraz praktyka medycyny mogą mieć duże znaczenie dla współczesnej ekologii ze względu na jego wielowymiarowość i interdyscyplinarność.

Konferencja odbędzie się 5 listopada 2020 r. w formie cyfrowego spotkania na platformie komunikacyjnej ZOOM.

Plenarnymi prelegentami będą: bp Marcin Hintz i prof. Jarosław Płuciennik z Polski, prof. Hans Diefenbacher z Niemiec, abp Antje Jackelén ze Szwecji oraz prof. dr James Carleton Paget z Wielkiej Brytanii (patrz poniżej). Konferencję otwierać będą oficjalni reprezentanci organizatorów.

Studentów, doktorantów, pracowników naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, filozofii, teologii, nauk ekologicznych, a także aktywistów teologicznych i ekologicznych, których zainteresowania dotyczą tematyki konferencji, zapraszamy do nadsyłania referatów. Wystąpienia muszą być zgodne z merytorycznym zakresem konferencji, tj. dotyczyć teologii, filozofii, etyki i kultury w związku ze środowiskiem. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie wyłączne prawo do oceny i wyboru zgłoszonych referatów. Wybrane referaty prezentowane będą podczas konferencji w formacie 18-minutowych wystąpień. Przewidziana jest publikacja wygłoszonych referatów, w związku z tym prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia organizatorom po zakończeniu konferencji opracowanych tekstów nie krótszych niż 18 tys. znaków bez spacji.

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski. Dla prelegentów plenarnych zagwarantowane jest symultaniczne tłumaczenie. Obrady w sekcjach będą językowo-tematyczne.

Zgłoszenia streszczeń referatów, ze słowami kluczowymi i krótką (500 znaków) informacją o autorze, prosimy wysłać na adres w.kluza@pre.pl do 18 października 2020 r.

Rejestracja

Zarejestruj się do biernego uczestnictwa z możliwością udziału w dyskusji. Formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

program konferencji

program breakout sessions

Prelegenci plenarni

Prof. Hans Diefenbacher – niemiecki ekonomista, adiunkt w Instytucie Alfreda Webera na Uniwersytecie w Heidelbergu. Pracuje także w Ośrodku Badawczym Ewangelickiej Wspólnoty Studyjnej (FEST). Od 1998 r. jest przedstawicielem Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech ds. Ochrony środowiska.  W swojej pracy skupia się na związkach między ekonomią a ekologią oraz światowym systemem ekonomiczno-finansowym.

Bp prof. Marcin Hintz – teolog luterański, filozof, etyk, kierownik katedry teologii systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest autorem kilku książek i ponad stu artykułów naukowych i popularnych.

Abp prof. Antje Jackelén – teolożka ewangelicka, prymaska luterańskiego Kościoła Szwecji (jest pierwszą kobietą na tym stanowisku). Opublikowała m.in. kilka prac na temat relacji między naukami przyrodniczymi a religią.

Prof. James Carleton Paget – brytyjski teolog, starszy wykładowca na wydziale teologicznym Uniwersytetu w Cambridge, specjalista w zakresie Nowego Testamentu, współredaktor „The Journal of Ecclesiastical History”. Interesuje się życiem i myślą Alberta Schweitzera.

Prof. Jarosław Płuciennik – pracownik naukowy w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także członek zespołu doradczego ds. polityki klimatyczno-środowiskowej tej uczelni. Jest autorem 150 publikacji z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i kognitywistyki oraz tłumaczeń naukowych z języka angielskiego i szwedzkiego. Prowadzi swoją stronę internetową, na której publikuje ciekawe materiały z zakresu humanistyki, kultury, filozofii, ekologii. Interesuje się poglądami Alberta Schweitzera.

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący: bp prof. ChAT Marcin Hintz i prof. Jarosław Płuciennik

Sekretarz: Weronika Kluza

Rada Naukowa konferencji

prof. Hans Diefenbacher

ks. dr Grzegorz Giemza

bp prof. ChAT Marcin Hintz

abp Antje Jackelén

prof. James Carleton Paget

prof. Jarosław Płuciennik

 

informacja do pobrania