Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Rozpoczyna się Czas dla Stworzenia 2022

Rozpoczyna się Czas dla Stworzenia 2022

Wraz z początkiem września rozpoczyna się Czas dla Stworzenia – międzynarodowa inicjatywa ekumeniczna, która zwraca uwagę chrześcijan na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i inspiruje ich do działania w tym zakresie. Symbolem tegorocznych obchodów Czasu dla Stworzenia jest gorejący krzew, zaś temat przewodni brzmi „Wsłuchajcie się w głos Stworzenia”.

Czas dla Stworzenia trwa od 1 września do 4 października. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie jednoczą się w modlitwie, orędownictwie i praktycznych działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Na całym świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z tą tematyką: modlitwy, nabożeństwa, akcje ekologiczne, promocje ekologicznego stylu życia itp.

Starotestamentowy gorejący krzew (Wj 3,1–12) jest symbolem tegorocznych obchodów Czasu dla Stworzenia. Nienaturalne pożary są współcześnie znakiem katastrofalnych zmian klimatycznych, które dotykają naszą planetę. Niszczą lasy, powodują ucieczkę zwierząt i migracje ludzi. Tymczasem ogień, w którym Bóg ukazał się Mojżeszowi, nie zniszczył krzewu. Bóg pokazał w ten sposób, że słyszy głosy cierpiących i jest z ludźmi w ich dążeniu do sprawiedliwości.

Temat przewodni tegorocznego Czasu dla Stworzenia brzmi „Wsłuchajcie się w głos Stworzenia”. Wspólna modlitwa i działania mają pomóc usłyszeć głosy tych, którzy są uciszani. Ma to być okazja do opłakania jednostek, wspólnot, gatunków i ekosystemów, które zginęły z powodu zmian klimatycznych. W centrum modlitw ma się znaleźć płacz Ziemi i płacz ubogich.

Jest wiele możliwości świętowania Czasu dla Stworzenia – specjalne nabożeństwa i modlitwy, spacery i pielgrzymki, wydarzenia zachęcające do ekologicznego stylu życia i zmiany złych nawyków, orędownictwo. W specjalnej broszurze przygotowanej na tegoroczną edycję Czasu dla Stworzenia można znaleźć przykłady działań czy propozycje modlitw i liturgii nabożeństw uwzględniających troskę o środowisko naturalne (broszurę można pobrać tutaj).

Komitet Sterujący Czasu dla Stworzenia składa się z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów, Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Europejskiej Sieci Współpracy Ekologicznej Chrześcijan (ECEN), Światowego Aliansu Ewangelicznego – Lozańskiej Sieci Troski o Stworzenie, Ruchu Laudato Si’, watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Komisji Jedności Kościoła, Sieci Współpracy Ekologicznej Wspólnoty Anglikańskiej, ACT Alliance oraz Christian Aid.

 

Zobacz też: Czas dla Stworzenia