Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

PRE przystąpiła do „Partnerstwa dla Klimatu”

PRE przystąpiła do „Partnerstwa dla Klimatu”

Polska Rada Ekumeniczna została członkiem platformy „Partnerstwo dla Klimatu”. Dołączyła w ten sposób – jako pierwsza organizacja religijna – do porozumienia różnych instytucji, które chcą działać na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Projekt „Partnerstwo dla Klimatu” został zainicjowany w 2008 r. jako platforma współpracy na rzecz ochrony środowiska. Początkowo działał pod patronatem Ministerstwa Środowiska, obecnie jest koordynowany przez miasto stołeczne Warszawa. Partnerami tej platformy są różnorodne instytucje: ambasady, placówki badawcze, firmy, organizacje pozarządowe itp. Celem działania porozumienia jest zintegrowanie wiedzy i pracy na rzecz ochrony klimatu. Uczestnicy partnerstwa razem przygotowują projekty społeczne, edukacyjne, naukowe, promocyjne oraz budują zasady działania.

Polska Rada Ekumeniczna jest pierwszą organizacją religijną, która dołącza do „Partnerstwa dla Klimatu”. Od kilku miesięcy w ramach projektu EKOKOŚCIÓŁ prowadzi różnorodne działania na rzecz zachowania stworzenia i sprawiedliwości klimatycznej. Zorganizowała m.in. konferencję na temat COP24 i roli Kościołów w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także warsztaty o tworzeniu koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce. Jest również współorganizatorem Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze działania.