Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Konferencja „Eko(Teo)Logicznie”

Konferencja „Eko(Teo)Logicznie”

O etyce odpowiedzialności, sprawiedliwości ekologicznej, działalności Kościołów w zakresie ochrony środowiska i innych tematach na styku ekologii i teologii dyskutowano podczas międzynarodowej konferencji „Eko(Teo)Logicznie – chrześcijanie wobec wyzwań”.

Konferencja odbyła się 5 listopada. Została zorganizowana wspólnie przez Polską Radę Ekumeniczną, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i Uniwersytet Łódzki. Zgromadziła kilkudziesięciu uczestników z różnych krajów, a wśród prelegentów znaleźli się naukowcy i przedstawiciele Kościołów z Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Podczas sesji plenarnych pierwszy referat na temat „Stworzeni współtwórcy i klimat” wygłosiła prymaska luterańskiego Kościoła Szwecji abp prof. Antje Jackelén. O etyce odpowiedzialności Alberta Schweitzera mówił brytyjski teolog prof. James Carleton Paget z Uniwersytetu w Cambridge. Luterański teolog bp prof. Marcin Hintz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie omówił amerykańską i europejską drogę do ekoteologii.

Prof. Hans Diefenbacher, niemiecki ekonomista z Uniwersytetu w Heidelbergu, mówił o roli Kościołów w kontekście sprawiedliwości redukcji emisji dwutlenku węgla. Z kolei kulturoznawca prof. Jarosław Płuciennik z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił referat na temat „Kultura Szwecji i jej wartości jako filtry poznawcze dla zmian klimatycznych”.

Odbyło się też kilkanaście prezentacji referatów w grupach. Mówiono m.in. o wykluczeniu teologicznym, ekoteologii, solidarności ze wszystkimi stworzeniami czy edukacji proekologicznej w kontekście różnych Kościołów chrześcijańskich.